REFERENČNÍ PROJEKTY
Rok 2019
Stavba:       Odstranění stávajícího rodinného domu č.p.47 na p.č.67, k.ú. Protivín
Investor:    Miroslav Hořejší, Písek
Realizace:  01-03/2019
Stupeň:      Projektová dokumentace pro odstranění stavby včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska s odstraněním stavby od stavebního úřadu
Stavba:       Vodovodní přípojka pro stávající objekt č.p.6 na p.č.48/2 v obci Hradiště, k.ú. Malovice u Netolic
Investor:    Magdalena Marešová, Protivín
Realizace:  01-03/2019
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Novostavba krytého sezení na p.č.2919 v obci Hradiště, k.ú. Malovice u Netolic
Investor:    Magdalena Marešová, Protivín
Realizace:  01-03/2019
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p.11 na p.č.st.11, k.ú. Krtely
Investor:    Josef Soukup, Krtely
Realizace:  11-2018  -  04/2019
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Rok 2018
Stavba:       Rekonstrukce objektu č.p.16 na p.č.748/1 a na p.č.748/2, k.ú. Netolice
Investor:    Ing. Jiří Voška a Ivana Vošková, Netolice
Realizace:  10-2018  -  03/2019
Stupeň:      Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.2113, k.ú. Netolice
Investor:    Mgr. Petra Pfeffrová, Netolice
Realizace:  10-2018  -  02/2019
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Stavební úpravy garáže a dílny pro potřeby JSDHO Netolice na p.č.70, k.ú. Netolice
Investor:    Město Netolice
Realizace:  04-09/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.1023/4, k.ú. Dolní Třebonín
Investor:    Jakub Marek
Realizace:  05-08/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro společný územní souhlas a ohlášení stavby
Stavba:       Stavební úpravy rodinného domu č.p.678 na p.č.3110/2, k.ú. Netolice
Investor:    Michal Borovka
Realizace:  05-08/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.534/5, k.ú. Branice
Investor:    Mgr. Patrik Kotras a Mgr. Lenka Kotrasová
Realizace:  09/2018 - 12/2019
Stupeň:      Výkon technického dozoru investora
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.2456 v obci Malovice, k.ú. Malovice u Netolic
Investor:    Bohumil Halas
Realizace:  02-08/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro společný územní souhlas a ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.1210/28, k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Investor:    Jiří Staněk a Mgr. Dagmar Staňková
Realizace:  02-08/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro společný územní souhlas a ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.1501/1, k.ú. Mydlovary
Investor:    Ing. Jaroslav Pokorný
Realizace:  03-10/2018
Stupeň:      Kompletace projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
​​Stavba:       Novostavba dvojgaráže s dílnou na p.č.106/17, k.ú. Heřmaň
Investor:    Miroslav Vinkelhofer
Realizace:  02-10/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání stavebního povolení od stavebního úřadu
Stavba:       Novostavba garáže, kolny a přístřešku na p.č.560/6 a p.č.561/6 v osadě Humňany,
                     k.ú. Štětice
Investor:    Miluše Koubská, Štětice 44, 398 11 Ražice
Realizace:  01-06/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro dodatečné stavební povolení včetně inženýrské činnosti
                    zahrnující získání stavebního povolení od stavebního úřadu
Stavba:       Rekonstrukce stavení na p.č.st.1 a p.č.3/2 v obci Mračov, k.ú. Mračov
Investor:    Martin Sikora & David Pleskač, Mračov 1, 388 01 Kadov
Realizace:  10/2017-04/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti zahrnující
                    získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Rekonstrukce rodinného domu č.p.78 na p.č.st.83 v obci Heřmaň u Protivína
Investor:    Julien Mille, Heřmaň 78, 398 11 Protivín
Realizace:  11/2017-04/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti zahrnující
                    získání souhlasného stanoviska se stavbou od stavebního úřadu
Stavba:       Oprava místní komunikace Smilovice – Čenkov u Bechyně, k.ú. Smilovice u Týna nad Vltavou
Investor:    Obec Žimutice, Žimutice 44, 373 66 Žimutice
Realizace:  01/2018
Stupeň:      Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
Rok 2017
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.550/5, k.ú. Neplachov
Investor:    Ing. Jiřina Bočková, Neplachov 94, 373 65 Dolní Bukovsko
Realizace:  03-05/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby včetně vyřízení na stavebním úřadě
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.1318/2, k.ú. Kamenný Újezd
Investor:    Jiří Klimeš, Budějovická 52, 373 81 Kamenný Újezd
Realizace:  03-04/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby včetně vyřízení na stavebním úřadě
Stavba:       Stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p.210, k.ú. Písek
Investor:    Miroslav Daniel, Sudoměř 45, 386 01 Čejetice
Realizace:  04/2017
Stupeň:      Zaměření objektu a zhotovení projektu stávajícího stavu
Stavba:       Novostavba dvougaráže a skladu na p.č.1204, k.ú. Nestanice
Investor:    Miroslav a Kateřina Parvonič, Nestanice 55, 389 01 Libějovice
Realizace:  03-04/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby
Stavba:       Rekonstrukce rodinného domu č.p.217, k.ú. Netolice
Investor:    Petr Podlaha ml., Hořejší Mlýnská 217, 384 11 Netolice
Realizace:  04-06/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně vyřízení na stavebním úřadě
Stavba:       Pasportizace stávající zděné kolny na p.č.4671/1 a p.č.4671/2, k.ú. Ledenice
Investor:    Šárka Nechanická, Okružní 438, 373 11 Ledenice
Realizace:  03/2017
Stupeň:      Zaměření objektu a zhotovení projektu stávajícího stavu
Stavba:       Stavební úpravy rodinného domu na č.p.438 na p.č.4671/1, k.ú. Ledenice
Investor:    Šárka Nechanická, Okružní 438, 373 11 Ledenice
Realizace:  04/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
Stavba:       Bourárna a zrárna masa v objektu č.p.28, k.ú. Heřmaň
Investor:    Karel Zíka, Heřmaň 97, 398 11 Protivín
Realizace:  04/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
Stavba:       Splašková kanalizační přípojka pro stávající rodinný dům č.p.38, k.ú. Myšenec
Investor:    Jiří Sebera, Myšenec 38, 398 11 Protivín
Realizace:  02-05/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas včetně vyřízení
Stavba:       Bourárna a zrárna masa ve stávajícím objektu na p.č.18/2, k.ú. Kluky u Písku
Investor:    Petr Bílý, Kluky 30, 398 19 Kluky
Realizace:  02-07/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro stavební povolení se změnou užívání včetně vyřízení
Stavba:       Rekonstrukce bytu se změnou užívání Dvořákova 188/6, České Budějovice
Investor:    Jana Janečková, Hornická 517, 384 11 Netolice
Realizace:  05-07/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro stavební povolení se změnou užívání včetně vyřízení
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.42/8, k.ú. Ledenice
Investor:    Romana Kolářová, Na Zahradách 349, 373 11 Ledenice
Realizace:  05-07/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení
 
Stavba:       Novostavba chaty na p.č.661/2 v obci Heřmaň u Protivína
Investor:    Eva Bovoli, Heřmanova 413/3, 170 00 Praha 7
Realizace:  06-07/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, výkon TDI
Stavba:       Rekonstrukce místní komunikace Heřmaň - Piklovna po živelných pohromách 2016 I. a II. etapa
Investor:    Obec Heřmaň, Heřmaň 101, 398 11 Protivín
Realizace:  08-09/2017
Stupeň:      Výkon technického dozoru investora
Stavba:       Novostavba rodinného domu na p.č.534/5, k.ú. Branice
Investor:    Mgr. Patrik a Mgr. Lenka Kotrasovi, Harantova 1410/6, 397 01 Písek
Realizace:  07-11/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
Stavba:       Částečná demolice a rekonstrukce stodoly na p.č.22/1 v obci Selibov u Protivína
Investor:    Petr Hemala, Selibov 28, 398 11 Protivín
Realizace:  09-11/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro odstranění stavby a ohlášení stavby
Stavba:       Přístavba pergoly ke stávající chatě na p.č.2040/11, k.ú. Nepodřice
Investor:    Pavel Lusk a Lubomíra Lusková, Pražská 163, 397 01 Písek
Realizace:  09/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas
Stavba:       Rekonstrukce klubovny Junáka v části objektu č.p.44, k.ú. Vodňany
Investor:    Junák – český skaut, středisko Vodňany, z.s., Alešova 44, 389 01 Vodňany
Realizace:  11/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
Stavba:       Stavební úpravy v 1.NP VUZ, Palackého 112, Strakonice
Investor:    Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Realizace:  10-12/2017
Stupeň:      Projektová dokumentace v rámci změny užívání stavby

Rok 2016
 
Stavba:       Stavební úpravy bytové jednotky 1+kk v objektu staré školy č.p.30 v obci Heřmaň u Protivína
Investor:    Obec Heřmaň u Protivína
Realizace:  04/2016
Stupeň:      Projektová dokumentace pro stavební povolení
Stavba:       Zděná stavba pro chov drobných zemědělských zvířat na p.č.83/3 v k.ú. obce Heřmaň u Protivína
Investor:    Jareš Luděk, Heřmaň č.p.43, 398 11 Protivín
Realizace:  06/2016
Stupeň:      Projektová dokumentace pro územní souhlas

Ing. Jan Sirový, Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví / IČO: 05578591 / +420 732 423 107 / jan.sirovy@gmail.com

© 2016 Všechna práva vyhrazena