top of page

ROK 2020

Stavba:         Stavební úpravy rodinného domu a novostavba krytého sezení, k.ú. Kamenný Újezd

Stavebník:   Ing. Klivanda

Stupeň:        Projektová dokumentace pro společné oznámení záměru včetně zajištění souhlasného stanoviska od stavebního úřadu

                      pro realizaci stavby

Stavba:         Oprava povrchu místní komunikace 11c Žimutice - na Korákov, k.ú. Žimutice

Stavebník:   Obec Žimutice

Stupeň:        Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba:         Novostavba rodinného domu, k.ú. Kluky u Písku

Stavebník:   paní Bučková

Stupeň:        Projektová dokumentace pro společné oznámení záměru včetně zajištění souhlasného stanoviska od stavebního úřadu

Stavba:         Pasportizace hygienického zařízení v městském sportovním areálu v Písku, k.ú. Písek

Stavebník:   Město Písek

Stupeň:        Pasportizace objektu

Stavba:         Pasportizace objektu k bydlení č.p.32 na p.č.st.81, k.ú. Bečice

Stavebník:   pí. Lagronová

Stupeň:        Pasportizace objektu

Stavba:         Připojení pozemku p.č.2393/8 novým sjezdem na místní komunikaci, k.ú. Protivín

Stavebník:   Ing. Staňková

Stupeň:        Projektová dokumentace sjezdu

Stavba:         Pasportizace skladu nářadí, k.ú. Staré Kestřany

Stavebník:   Česká pošta, s.p.

Stupeň:        Pasportizace objektu

Stavba:         Oprava povrchu místní komunikace 8c Bečice, k.ú. Bečice

Stavebník:   Obec Bečice

Stupeň:        Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba:         Oprava povrchu místní komunikace 4c a 2c v obci Heřmaň, k.ú. Heřmaň

Stavebník:   Obec Heřmaň

Stupeň:        Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba:         Oprava povrchu místní komunikace 1c Třitim, k.ú. Třitim

Stavebník:   Obec Žimutice

Stupeň:        Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba:         Stavební úpravy objektu pro rodinnou rekreaci, k.ú. Zliv u Českých Budějovic

Stavebník:   p. Kříha

Stupeň:        Projektová dokumentace pro společné oznámení záměru včetně zajištění souhlasného stanoviska od stavebního úřadu

                      pro realizaci stavby

Stavba:         Novostavba rodinného domu s truhlářskou dílnou, k.ú. Ražice

Stavebník:   p. Pechouš

Stupeň:        Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění souhlasného stanoviska od

                      stavebního úřadu pro realizaci stavby

Stavba:         Stavební úpravy rodinného domu č.p.448 na p.č.93, k.ú. Netolice

Stavebník:   p. Podlaha

Stupeň:        Projektová dokumentace pro společné oznámení záměru včetně zajištění souhlasného stanoviska od stavebního úřadu

                      pro realizaci stavby

Stavba:         Novostavba rodinného domu, k.ú. Netolice

Stavebník:   pí. Hovorková

Stupeň:        Projektová dokumentace pro společné oznámení záměru včetně zajištění souhlasného stanoviska od stavebního úřadu

                      pro realizaci stavby

Stavba:         Odstranění stávajícího rodinného domu č.p.24 na p.č.st.277/1, k.ú. Mirotice

Stavebník:   p. Profant

Stupeň:        Projektová dokumentace pro odstranění stavby včetně zajištění souhlasného stanoviska od stavebního úřadu

ROK 2016 - 2019

Realizace přes 100 projektů v rámci zhotovení projektových dokumentací pro účely stavebních řízení, provádění technických dozorů staveb a ostatních činností.

Stavebníci z řad soukromých osob, měst a obcí nebo státních organizací.

Města: Písek, Netolice, Třeboň

Obce: Heřmaň, Skály, Žimutice, Bečice, Číčenice

Státní organizace: Česká pošta, Technické služby města Netolice

bottom of page