PROJEKTOVÁ ČINNOST
Projekty novostaveb a rekonstrukcí​ venkovských staveb
    - rodinných domů
    - rekreačních chat
    - přístřešků a garážových stání
    - zemědělských objektů
Zjednodušené dokumentace staveb (pasporty staveb)
   - všech typů objektů

Projekty novostaveb a rekonstrukcí dopravních staveb

   - místních a účelových komunikací

   - lesních cest

Jednotlivé stupně projektové dokumentace

   - územní a stavební řízení

   - skutečné provedení stavby

   - odstranění stavby

Ing. Jan Sirový, Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví / IČO: 05578591 / +420 732 423 107 / jan.sirovy@gmail.com

© 2016 Všechna práva vyhrazena