OSVĚDČENÍ
Osvědčení o autorizaci stavební inženýr v oboru pozemní stavby a stavební technik v oboru dopravní stavby
ČKAIT 0102283 

Ing. Jan Sirový, Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví / IČO: 05578591 / +420 732 423 107 / jan.sirovy@gmail.com

© 2016 Všechna práva vyhrazena