INŽENÝRSKÁ ČINNOST

   - zajištění územního řízení, stavebního řízení, územního

     souhlasu nebo ohlášení stavby

   - jednání s orgány státní správy v rámci povolování stavby

   - výkon technického dozoru investora stavby (TDI)

   - výkon stavebního dozoru

  

   - zajištění kolaudačních řízení a souhlasů s užíváním stavby

 

   - zhotovení položkových rozpočtů a výkazů výměr stavby

   - poradenské služby v oblasti stavebnictví

 

Ing. Jan Sirový, Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví / IČO: 05578591 / +420 732 423 107 / jan.sirovy@gmail.com

© 2016 Všechna práva vyhrazena