top of page

VYŘÍZENÍ SOUHLASU SE STAVBOU OD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Zajištění územního řízení, stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášení stavby nebo odstranění stavby.

VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS)

Činnost technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci zajištění odborného dohledu nad realizovanou stavební zakázkou s ohledem na co nejvyšší kvalitu stavebních prací, průběžnou fotodokumentaci stavby, kontrolu projektové dokumentace stavby, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturaci, posuzování víceprací a méněprací. 

ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACÍ STAVBY A SOUHLASŮ S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Příprava a kompletace všech nutných dokladů pro kolaudaci nebo užívání realizované stavby včetně zajištění souhlasu od stavebního úřadu.

PORADENSTVÍ V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

Konzultace v rámci koupi pozemku, prohlídky objektů před jejich koupí, součinnost při výběru zhotovitele stavby, poradenství v oblasti stavebnictví.

bottom of page