VYŘÍZENÍ SOUHLASU SE STAVBOU OD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Zajištění územního řízení, stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášení stavby nebo odstranění stavby.

VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS)

Činnost technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci zajištění odborného dohledu nad realizovanou stavební zakázkou s ohledem na co nejvyšší kvalitu stavebních prací, průběžnou fotodokumentaci stavby, kontrolu projektové dokumentace stavby, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturaci, posuzování víceprací a méněprací. 

ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACÍ STAVBY A SOUHLASŮ S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Příprava a kompletace všech nutných dokladů pro kolaudaci nebo užívání realizované stavby včetně zajištění souhlasu od stavebního úřadu.

PORADENSTVÍ V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

Konzultace v rámci koupi pozemku, prohlídky objektů před jejich koupí, součinnost při výběru zhotovitele stavby, poradenství v oblasti stavebnictví.