top of page

Projektová dokumentace:

Novostavba rodinného domu                               cena od 80 000 Kč

Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného souhlasu se stavbou od stavebního úřadu.

Stavební úpravy rodinného domu                       cena od 90 000 Kč

Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného souhlasu se stavbou od stavebního úřadu.

Novostavba sjezdu                                                     cena od 6 000 Kč

Technický dozor stavebníka (TDS):

Hodinová sazba                                                                    900 Kč/hod

Vyřízení souhlasného stanoviska se stavbou:

Menších staveb                                                         cena od 10 000 Kč

Novostavby rodinného domu                               cena od 20 000 Kč

Stavebních úprav rodinného domu                    cena od 20 000 Kč

Poradenství:

Posouzení technického stavu stávajícího rodinného domu        cena od 7 000 Kč

Posouzení technického stavu stávajícího bytu                               cena od 5 000 Kč

Konzultační činnost v oboru stavebnictví                                               1 000 Kč/hod

Poznámka: Ceny jsou konečné bez DPH (nejsem plátce DPH)

bottom of page